จะเลือกใช้อันไหนระหว่าง Page path vs Page Url ใน Google Tag Manager

การตั้งค่า Trigger Configuration ใน Google Tag Manager เพื่อกำหนดว่าจะให้เกิดการ Tracking ในหน้าใด เช่น View All Page หรือว่าจะเจาะจงเฉพาะบางหน้าเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้เรียนด้านไอทีมามีมึนๆงงๆแน่ว่ามันคืออะไร จะใช้อย่างไร และควรจะใช้อันไหน

ผมขอยกตัวอย่างโดยการแบ่ง Part of URL ข้างล่างนี้เป็นส่วนๆตามประเภทของมัน

https://iampanu.com/checkout/order-received/1234/?key=wc_order_Lc1hB1nOdsLh4

ทั้งหมดข้างบนนี้เรียกว่า Page URL
ส่วนอื่นๆแยกออกมาได้ดังนี้

  • https:// = Protocol
  • www.iampanu.com = Hostname หรือเรียกอีกอย่างว่า Domain
  • /checkout/order-received/1234/ = Page path
  • ?key=wc_order_Lc1hB1nOdsLh4 = Query parameters

สรุป Page path vs Page URL

Page path จะอยู่หลัง hostname และอยู่ก่อน query parameters ดังนั้นจาก URL ตัวอย่างด้านบน Page Path จึงเป็น /checkout/order-received/1234/

Page URL จะรวมทุกอย่างทั้ง Protocol, Hostname, Page path, Query parameters ดังนั้น Page URL ในตัวอย่างก็จะเป็น https://iampanu.com/checkout/order-received/1234/?key=wc_order_Lc1hB1nOdsLh4

นอกจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมด ยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับ Part of URL อีกหลายคำศัพท์แต่ไม่น่าสำคัญสำหรับการตั้งค่าใน Google Tage Manager เช่น Port , URL fragment เป็นต้นแต่ถ้าสนใจก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมได้ครับ

เข้าสู่ระบบ